Programa Colònies de gats al carrer

L'Ajuntament de Pontons impulsa una campanya per la tinença responsable d'animals de companyia. S'informa a tots els propietaris que s'han de tenir degudament esterilitzats, xipats i censats. No poden estar al carrer sense vigilància, sobretot si no compleixen la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya. Els animals que es trobin al carrer es portaran a l'entitat col·laboradora CAAD.

Les colònies de gats al carrer es generen com a conseqüència de dos fets:

-Propietaris de gats de casa que volten pel carrer sense sestar esterilitzats.
-L'abandonament al carrer de les cries nascudes a domicilis particulars.

També s'informa de que l'ajuntament de Pontons a començat amb el CER dels gats ferals, captura, esterilització i solta dels gats del carrer, si se'n troba algun que sigui dòcil o amb possible adopció, es farà tot el possible perquè tingui una llar.

Si algú vol col·laborar en el programa, ser voluntari, col·laboració econòmica o portar aliments, es poden dirigir a l'ajuntament on seran degudament informats sobre els treballs que estem fent. S'agraeix tota la col·laboració ciutadana.

Us informem que els gats ferals és un animal protegit per la Llei de protecció d'animals de la Generalitat de Catalunya i el maltractament, la col·locació de verí o qualsevol altre mètode amb l'objectiu d'erradicar-los està sancionat amb multes de fins a 20.000 euros.

Una colònia de gats controlada, implica molts beneficis per a la zona on es troba i per tant evita les molèsties al veïnat. Aquests beneficis són:

-Afavoreix el control de rates i escarabats i de les possibles malalties que poden ser portadores aquestes plagues.

-Desapareixen les baralles i crits propis de les èpoques de zel, tant com la mala olor.

-Control de la natalitat i per tant evitar l'augment del nombre de gats mitjançant l'esterilització.

-Millora de l'estat sanitari. Els gats estan sans i no transmeten malalties.

Pontons, a 23 d’abril de 2018

Regidor Responsable Jorge Diaz Canovas
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:28  |  07-06-18
  • Recomana el contingut