Protecció de dades

 Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Ajuntament de Pontons
Adreça postal: Plaça de la Vila, 1, 08738 Pontons
Telèfon: 938987056
Adreça electrònica:
Delegat de protecció de dades: Plaça de la Vila, 1, 08738 Pontons
Contacte DPD:
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Amb la finalitat de millorar els nostres serveis.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’interès públic .

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no es comunicaran a tercers.

▪ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Ajuntament de Pontons estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

▪ Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

▪ En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

▪ Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. L’Ajuntament de Pontons deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

▪ En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

▪ Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Pontons, Plaça de la Vila,1, 08738 Pontons.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la comunicació de les mateixes a través del diferents formularis disponibles a la web municipal.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:17  |  13-06-18
  • Recomana el contingut